Läsesällskapet i Gamlakarleby

Kuvaus

Läsesällskapet i Gamlakarleby grundades 28. juni, 1800. Stiftelseurkundets första undertecknare var prosten Anders Chydenius. På sidorna finns information om Läsesällskapets grundande, reglemente osv. På förstasidan finns också länkar till bilder av Läsesällskapets 200-årsfest samt till Kaj Hedmans fästdikt.
Läsesällskapet i Gamlakarleby 200 år –sidorna är baserade på Carl-Rudolf Gardbergs bok Kokkolan lukuseuran kirjasto ja sen aikalaiset.

Kieli

Kokoelma

Avainsanat

Viittaus

Läsesällskapet i Gamlakarleby. Porstua-verkkopalvelu, viitattu 17.4.2024.
<https://porstuakirjastot.fi/items/show/37522>

Koneluettavat metatiedot

Karttasijainti