EtusivuTietoaPorstuan tietojärjestelmäseloste

Porstuan tietojärjestelmäseloste

TIETOJÄRJESTELMÄSELOSTE

JHS 146

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999
23.4.2014 Virpi Kortesniemi 

Tietojärjestelmän nimi: Porstua-verkkopalvelu                                                                                                                                                      

Tietojärjestelmän vastuutaho: Seinäjoen kaupunki

Tietojärjestelmän vastuuyksikkö- ja henkilö: Seinäjoen kaupunginkirjasto, Virpi Kortesniemi, verkkosuunnittelija

Tietojärjestelmän käyttötarkoitus: Porstua-verkkopalvelu on tarkoitettu kirjaston asiakkaiden ja henkilökunnan tiedonhaun apuvälineeksi. Porstuasta löytyy paikallisesti tärkeää, kulttuurihistoriallista elektronista aineistoa Etelä-Pohjanmaalta, Keski-Pohjanmaalta ja Vaasan rannikkoseudulta.

Tietolähteet: Eri lehtien artikkeliviitteet ja kokotekstiartikkelit, valokuvat ja digitoidut kirjat Seinäjoen kaupunginkirjaston maakuntakokoelmasta, muuta maakuntakokoelman aineistoa

Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodesta: Kerättyä aineistoa on vaihtelevasti 1800-luvun lopulta tähän päivään.

Tietojen päivitystiheys: Jatkuva

Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys: Julkinen, ei salassa pidettäviä tietoja.

Tietojärjestelmän julkinen osoite: http://www.porstuakirjastot.fi

Julkiset tiedot tietoryhmittäin: Artikkeliviitteet, kokotekstiartikkelit, valokuvat, digitoidut kirjat, pienpainatteet, audio- ja videoaineisto, grafiikka

Salassa pidettävät tiedot: -