Mitä kivikauden löydöt kertovat Töysän esihistoriasta?

Kuvaus

Kuvattu erilaisia Töysästä löydettyjä kiviesineitä ja niiden löytöpaikkoja.

Julkistamisajankohta

Lehden nimi

Lehden numero

2

Sivunumerot

5-6

Viittaus

Mähönen, Reino. Mitä kivikauden löydöt kertovat Töysän esihistoriasta?. Porstua-verkkopalvelu, viitattu 14.8.2022.
<https://porstuakirjastot.fi/items/show/37953>

Koneluettavat metatiedot

Karttasijainti