Muistelmia ja mustelmia tiemestaripiiristä

Tekijä

Julkistamisajankohta

YKL

YKL-kuvaus

Lehden nimi

Lehden numero

1

Sivunumerot

35

Avainsanat

Viittaus

Kuikka, Jouko. Muistelmia ja mustelmia tiemestaripiiristä. Porstua-verkkopalvelu, viitattu 6.12.2023.
<https://porstuakirjastot.fi/items/show/45301>

Koneluettavat metatiedot