Metsätalouden julkinen tuki kansantaloudellisesti kannattavaa

Alanimeke

Metsäkeskuksen 75-vuotisjuhlaa vietettiin vahvassa tulevaisuudenuskossa

Lehden nimi

Lehden numero

78

Sivunumerot

7

Viittaus

Saartenoja, Tapio. Metsätalouden julkinen tuki kansantaloudellisesti kannattavaa. Porstua-verkkopalvelu, viitattu 2.7.2022.
<https://porstuakirjastot.fi/items/show/54771>

Koneluettavat metatiedot