Kosteikkoja padotuksia ja altaita nousee yli 5000 hehtaarin alueelle

Alanimeke

Metsäojitusalueiden vesiensuojelu tehostuu Seinäjoen Pajuluomalla maanomistajat yönteisiä

Lehden nimi

Lehden numero

292

Sivunumerot

11

Viittaus

Niemelä, Armi. Kosteikkoja padotuksia ja altaita nousee yli 5000 hehtaarin alueelle. Porstua-verkkopalvelu, viitattu 23.1.2022.
<https://porstuakirjastot.fi/items/show/62216>

Koneluettavat metatiedot

Karttasijainti