Kivirikon juhlahuoneisto ja sitä ympäröivä kampusalue tarvitsevat arvonsa mukaisen kohtelun

Lehden nimi

Lehden numero

1

Sivunumerot

12

Viittaus

Mäkelä, Satu. Kivirikon juhlahuoneisto ja sitä ympäröivä kampusalue tarvitsevat arvonsa mukaisen kohtelun. Porstua-verkkopalvelu, viitattu 4.2.2023.
<https://porstuakirjastot.fi/items/show/68567>

Koneluettavat metatiedot

Karttasijainti