Nurmon seurakunnan anomus Venäjän keisarille kuoletuslainasta seurakunnan pappilan rakentamiseen vuonna 1894

Kuvaus

Anomuskirjeen lisäksi artikkelissa on toisella sivulla pappilan puistosuunnitelmapiirustus.

Julkaisija

Julkistamisajankohta

Kieli

YKL

YKL-kuvaus

Lehden nimi

Sivunumerot

57-58

Viittaus

Nurmon seurakunnan anomus Venäjän keisarille kuoletuslainasta seurakunnan pappilan rakentamiseen vuonna 1894. Porstua-verkkopalvelu, viitattu 24.9.2023.
<https://porstuakirjastot.fi/items/show/70935>

Koneluettavat metatiedot