Nurmon murteen kerääjiä ja käyttäjiä

YKL

YKL-kuvaus

Lehden nimi

Lehden numero

42

Sivunumerot

54

Viittaus

Kujala, Juhani. Nurmon murteen kerääjiä ja käyttäjiä. Porstua-verkkopalvelu, viitattu 2.12.2023.
<https://porstuakirjastot.fi/items/show/72769>

Koneluettavat metatiedot