Puun monissa aiheissa kuun eri vaiheissa

Tekijä

Julkaisija

Julkistamisajankohta

Kieli

Lehden nimi

Viittaus

Reiniö, Saila. Puun monissa aiheissa kuun eri vaiheissa. Porstua-verkkopalvelu, viitattu 3.10.2022.
<https://porstuakirjastot.fi/items/show/82127>

Koneluettavat metatiedot